shutterstock_1628745568_0

Maatregelen betreffende het Coronavirus

Bent u, of iemand in uw directe omgeving, onlangs in een risicogebied geweest, dan vraag ik u vriendelijk gedurende de incubatietijd (twee weken) niet naar de praktijk te komen.

Welke gebieden als risicovol worden beschouwd (code geel, oranje of rood)
zie hier:Reisadviezen en Verspreiding.

We volgen hierin de adviezen van de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Buitenlandse Zaken en het RIVM.

handen-wassen-tegen-corona

In mijn praktijk heb ik de volgende de hygiënemaatregelen genomen om de risico’s op besmetting in te perken: In de toiletruimtes, pantry’s en de semipublieke ruimtes van Vormbalans zijn zeepflacons om de handen te wassen.

Ook worden onderdelen in het pand die veelvuldig worden aangeraakt, zoals deurklinken en trapleuningen extra schoongemaakt.

Het advies aan u is om extra hygiënemaatregelen te nemen om het risico op besmetting tegen te gaan:

  • Was uw handen frequent met water en zeep, of desinfecteer uw handen regelmatig met alcohol,
  • Schud geen handen
  • Gebruik papieren zakdoeken
  • Moet u hoesten en/of niezen, doet u dit dan zoveel mogelijk in een papieren zakdoek en anders in uw elleboogplooi.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking