systemisch coachen

I.V. Interactionele Vormgeving

I.V. staat voor Interactionele Vormgeving en kan het beste worden uitgelegd door de twee woorden uit te splitsen.

Interactie betekent een uitwisseling tussen cliënt en therapeut in wederzijds respect. Deze uitwisseling heeft betrekking op het doel waarvoor je in therapie komt of op het doel dat je tijdens de therapie duidelijk kan worden.

Vormgeving betekent het zoeken naar en het creëren van een vorm die beter bij je leven past.

Als I.V.-therapeut werk ik in mijn praktijk in Landgraaf (Limburg) met verschillende stromingen, deze worden integraal gebruikt.

Voorbeelden hiervan zijn: gedrag- en cognitieve therapie, experiëntiële en zijnsgerichte stromingen.

Door deze integrale benadering worden verschillende therapievormen gebruikt, namelijk: contextuele-, systeem-, gestalt-, cliënt en transpersoonlijke therapie, communicatie, psychosynthese, bio-energetica, lichaamswerk, NLP, EFT relatietherapie en Traumatherapie.

Interactionele Vormgeving

Interactionele Vormgeving

Interactionele Vormgeving maakt gebruik van de interactiedriehoek.

Deze driehoek is gebaseerd op de metafoor van het theater. De belangrijke interactiefiguren zijn de regisseur die de wil vertegenwoordigt, de acteurs die uitvoeren of handelen en het publiek dat waarneemt en gewaarwordt.

Deze punten worden door interactielijnen met elkaar verbonden namelijk die van het gerichte gedrag (de gewilde handeling of experimentlijn), het gebeuren (proceslijn) en de semantische lijn (de lijn van betekenis geven, interpretatie, gericht waarnemen, inzicht).

Bij wisselwerking tussen deze interactielijnen wordt de driehoek als het ware in een cirkel geplaatst, waardoor hij kan draaien, energie vrijmaken.

Soms komt door gebeurtenissen, omstandigheden de driehoek tot stilstand op één van de lijnen, is er stagnatie, geen soepele wisselwerking. Dan gaat de I.V.-therapeut samen met de cliënt op zoek naar de beweging, zodat er in dialoog de cliënt iets nieuws aangereikt wordt.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gesprekken, symbolen, verhalen, tekeningen, psychodrama, stoelenwerk, lichaamswerk, focussing.

Technieken vanuit de verschillende benaderingen die de ingang van de cliënt bewandelen. De ingang is de lijn van de interactiedriehoek die het best bij de cliënt aansluit.

Van hieruit wordt naar de andere lijnen gegaan, de driehoek rond.

Wil je meer weten?

Lees of download het PDF-bestand  'Meer over I.V.

Het is ook mogelijk om anderen bij de sessies te betrekken, bijvoorbeeld je partner of een van je ouders.

Ik laat het geheel aan je eigen oordeel over hoe vaak of hoelang je gebruik wilt maken van mijn ondersteuning als therapeut.

Workshops en Activiteiten

Hieronder enkele Workshops en activiteiten die we organiseren.

family-generations-holding-hands

Familieopstellingen Cyclus Sittard

LET OP! Voor deelname aan een Familieopstelling is GEEN speciale kennis en ook niet de aanwezigheid van je familie nodig.

Vanwege het maximale aantal deelnemers van 16 mensen en de vaak grote belangstelling voor deze avonden is het belangrijk op tijd in te schrijven.

20171227_133507

Tweedaagse Training Familie en Organisatieopstellingen

In deze tweedaagse training familie en organisatieopstellingen leer je op een verantwoorde wijze zelf aan de slag te gaan met Familie- en |Organisatieopstellingen volgens de theorie van het “Systemisch werken” van Bert Hellinger.