systemisch coachen

systemische benadering

Door de systemische benadering is naast het geven van therapie coachen een zeer effectieve en efficiënte manier van begeleiden.

Juist door uit te gaan van de kracht en de kwaliteiten van de cliënt, kan men vaak snel duidelijk krijgen wat de redenen zijn dat men in een proces zit waardoor men niet de doelen bereikt die men wil bereiken.

  • Welke zijn de hindernissen, weerstanden of problemen die op verschillende terreinen van je bestaan kunnen opduiken?
  • Denk aan je werk: waarom lukt het mij nu niet om promotie te maken terwijl  ik zo mijn best doe en hiernaast ook de benodige capaciteiten heb om het nieuwe werk aan te kunnen?
  • Denk aan je sport: hoe komt het dat ik mij in mijn team vaak benadeeld voel? Wat zijn de redenen dat mijn kwaliteiten hier niet tot ontplooiing komen? 
  • Waarom laat ik het als het er echt om gaat van de zenuwen afweten?
  • Waarom lijkt het wel alsof ik geen succes mag hebben?
  • Of komt je dit bekend voor, alleen de gedachte om voor een groep te "moeten" spreken roept bij je de meest gruwelijke gevoelens op. Zou het niet heerlijk zijn hier juist plezier in te hebben?
systemisch coachen

Individuele tafelopstellingen in combinatie met communicatie en andere technieken kunnen je inzicht geven en een helderder beeld scheppen van je situatie en helpen de juiste keuze te maken. Geregeld is het zo dat wij innerlijk of onbewust weten waar het probleem vandaan komt, ja zelfs het gevoel hebben dat wij het kunnen oplossen, maar toch lukt het niet.

Na de zoveelste innerlijke strijd en poging onze emoties of ongewenst gedrag de baas te worden, geven wij het op. Dat is zonde van de niet benutte kwaliteiten die juist ten grondslag liggen aan het verlangen om jezelf te willen ontwikkelen.

Als jij je probleem kunt materialiseren, er een werkelijk beeld buiten jezelf van kunt maken, kun je deze werkelijkheid ook in positieve zin voor jezelf veranderen.

Met genoemde technieken en de juiste interventies is vaak snel duidelijk te krijgen wat de redenen zijn dat het weer niet is gelukt dingen zo te laten gaan hoe je wilt dat ze gaan.

Systemisch coachen is ook heel goed mogelijk via de telefoon. Hiervoor dienen wij vooraf een afspraak te maken zodat ongestoord praten mogelijk is. Laat je verrassen hoe zoiets kan werken. Via info@vormbalans.nl kun je aanmelden.