Omgaan met pestenOmgaan met pesten

Maatschappelijk gezien komt zo langzaam het bewustzijn tot stand dat pesten een van de ergste dingen is die je als mens kunt mee maken.

Wat is nu pesten en waarom onderschatten wij nog steeds de impact van dit probleem?

 

Wij spreken over pesten als volgende criteria aanwezig zijn:

 • er is sprake van gedrag dat over een langere periode vertoond wordt, een “pestpatroon”
 • het gedrag is vernederend, intimiderend, grensoverschrijdend of vijandig
 • het gedrag heeft effect op de machtsverhouding tussen pester(s) en gespeste(n): de gepeste; krijgt of houdt een lagere status dan de pester(s), de laagste status is buiten de groep vallen.

Een van de redenen waarom pesten nog steeds wordt onderschat is dat wij niet meteen (en soms nooit) zien welke verschrikkelijke impact het op een mensenleven kan hebben. Pas als de landelijke media weer eens van een grensoverschrijdend “incident” of van een zelfmoord melding maakt, worden wij wakker en ontstaat er weer begrip over de menselijke tragiek die achter pesten zit. De gepeste die stilzwijgend zijn lot draagt, komt dat begrip vaak helemaal niet tegen, wel de gevolgen. Weinig zelfvertrouwen, er niet bij horen, angst, vernedering, vertwijfeling, onbegrip.

Waar wij zo langzaam ook voor uit dienen te komen, is dat de bestaande methoden om dit pestgedrag in te dammen niet afdoende zijn. De traditionele maatregel om een probleem rond pesten aan te pakken, is vaak de partijen in DADERS en SLACHTOFFERS te verdelen. De een wordt gestraft, de ander wordt beschermd. In feite bevestigen wij dan aan het slachtoffer dat hij inderdaad “slachtoffer” is m.a.w. het niet alleen kan. Voorgaande kan betekenen dat nu een nog grotere groep je als “loser” etiketteert. De dader wordt gestraft of verwijderd waardoor wordt bevestigd dat hij de sterke is. Wij kijken er niet na wat de pester werkelijk nodig heeft. Hierna wachten wij op het volgende incident. Wij kijken er vaak niet naar wat de reden is dat pesten überhaupt aanwezig is, wat de functie van pesten kan zijn.Omgaan met pesten

Met een systemische kijk naar pesten kunnen wij hier anders mee omgaan. Bijvoorbeeld: wat ontbreekt diegene die pest toch dat hij het nodig heeft iemand te zoeken die aanvult wat hij mist? Zonder de gepeste is hij blijkbaar niet compleet. Als wij zo kijken, krijgt de gepeste psychologisch al een andere positie. Hij is niet alleen het slachtoffer, maar juist iemand die een gebrek of tekortkoming bij de pester opvult. Als de pester dat ook zo zou begrijpen, zal dat waarschijnlijk invloed op het gedrag van beiden hebben.

Wat wij ook geregeld zien, is dat pestgedrag op een bepaalde laag in het systeem of de organisatie plaats vindt. Dit probleem bestaat al jaren en er wordt niets aan gedaan. Een reden zou kunnen zijn dat op een niveau hoger (bijvoorbeeld bij het management) de verhoudingen onderling niet collegiaal zijn. Dat betekent als op een lager niveau gepest wordt vanuit deze hogere laag geen pogingen worden ondernomen dit gedrag te veranderen immers, je zou dan eerst op je eigen laag orde op zaken moeten zetten. Het is vaak te zien dat een lagere laag in de organisatie laat zien wat in een hogere laag aanwezig is maar niet besproken mag/kan worden.

Pesten kan op verschillende manieren worden aangepakt, de manier hoe ik ermee omga is naar het complete systeem kijken, wat heeft pesten voor functie in het geheel? Uiteraard dienen wij in therapie ervoor te zorgen dat de gepeste op een waardige manier zijn positie verandert en hierdoor de last van het pesten eindelijk kwijt kan. Als jij je in bovenstaande herkent, neem gewoon contact op. Ik ben ervan overtuigd dat wij samen een andere vorm vinden die je leven gelukkiger maakt en hierdoor de last van het pesten eindelijk kwijt raakt.

 

“IN INTERACTIE NIEUWE VORM GEVEN AAN JE LEVEN”

 

Agenda
jan
31
vr
19:30 Familieopstellingen Cyclus Sitta... @ Land van Gulick
Familieopstellingen Cyclus Sitta... @ Land van Gulick
jan 31 @ 19:30 – 23:00
Familieopstellingen Cyclus Sittard 2020 @ Land van Gulick | Sittard | Limburg | Nederland
Beste mensen, voor het jaar 2020  hebben wij weer een aantal Familieopstellingen gepland. Voor deelname aan een Familieopstelling is geen speciale kennis en ook niet de aanwezigheid van je familie nodig. Vanwege het maximale aantal[...]
mrt
6
vr
19:30 Familieopstellingen Cyclus Sitta... @ Land van Gulick
Familieopstellingen Cyclus Sitta... @ Land van Gulick
mrt 6 @ 19:30 – 23:00
Familieopstellingen Cyclus Sittard 2020 @ Land van Gulick | Sittard | Limburg | Nederland
Beste mensen, voor het jaar 2020  hebben wij weer een aantal Familieopstellingen gepland. Voor deelname aan een Familieopstelling is geen speciale kennis en ook niet de aanwezigheid van je familie nodig. Vanwege het maximale aantal[...]
apr
10
vr
19:30 Familieopstellingen Cyclus Sitta... @ Land van Gulick
Familieopstellingen Cyclus Sitta... @ Land van Gulick
apr 10 @ 19:30 – 23:00
Familieopstellingen Cyclus Sittard 2020 @ Land van Gulick | Sittard | Limburg | Nederland
Beste mensen, voor het jaar 2020  hebben wij weer een aantal Familieopstellingen gepland. Voor deelname aan een Familieopstelling is geen speciale kennis en ook niet de aanwezigheid van je familie nodig. Vanwege het maximale aantal[...]
Gastenboek
 • Mariet Mans / 4 december 2019:
  Mariet - Familieopstelling van 22-11-2019. Ik sluit me af en voer een strijd om mensen op afstand te houden met de bedoeling om niet gekwetst... »
 • Tanja Eskes / 15 oktober 2019:
  Was bij de familie-opstelling van 13-09. Bij 1 opstelling was ik de moeder en dit deed mij voelen hoe ik zelf in mijn rol heb... »
Nieuwsbrief
Je kunt ook een aanmeldlink op je website plaatsen voor inschrijving op de nieuwsbrief.

De link: http://mailserviceonline.nl/aanmelden/VB.html

VormBalans